Archive for Październik, 2011

Lokaty antybelkowe – kiedy rzeczywiście nastąpi ich koniec?

Lokaty antybelkowe – kiedy rzeczywiście nastąpi ich koniec?

Premier Donald Tusk zapowiedział w swoim expose doprecyzowanie ordynacji podatkowej, tak aby zaprzestać praktyk wykorzystywania luki prawnej. Rząd zamierza przeprowadzić nowelizacje ustawy podatkowej i zwiększyć ściągalność podatku Belki. Dzięki temu posunięciu, budżet państwa ma zasilić dodatkowa kwota, ze zwiększonych przychodów z podatków od dochodów kapitałowych. Zmiana prawa ma dotyczyć sposobu zaokrąglania kwot, od których jest