Archive for Styczeń, 2012

Coraz mniej inwestycji w akcje i fundusze inwestcycyjne

Coraz mniej inwestycji w akcje i fundusze inwestcycyjne

W ostatnim czasie dało się zauważyć odpływ kapitału z parkietów giełdowych i zwiększone zainteresowanie lokatami bankowymi. Jest to spowodowane zła sytuacją w światowej gospodarce. Ryzyko związane z inwestycją w akcje jest nieporównywalnie większe niż jeszcze kilka lat temu. Oszczędności Polaków w chwili obecnej to prawie bilion złotych. W bankach została zdeponowana ponad połowa tych środków

Lokaty bankowe najpopularniejszą formą oszczędzania w Polsce

Lokaty bankowe najpopularniejszą formą oszczędzania w Polsce

W ostatnim raporcie NBP, analizującym sytuację finansową sektora gospodarstw domowych w IV kwartale 2011 r. wykazano, że gospodarstwa domowe w IV kwartale 2011 r. ulokowały w depozytach 13,2 mld zł. Jest to pięć razy więcej środków niż w poprzednim raporcie. W IV kwartale 2011 r. gospodarstwa domowe zwiększyły oszczędności o 10 mld zł. Depozyt bankowe