Archive for Sierpień, 2012

Oprocentowanie lokat wzrosło w ciągu ostatniego półrocza

Oprocentowanie lokat wzrosło w ciągu ostatniego półrocza

W lipcu, według danych NBP, lokaty zyskały na przeciętnym oprocentowanie. Średnie oprocentowanie wynosiło od 4,9% do 5,7% – w zależności od terminu zapadalności. Przewidywana obniżka stóp procentowych, może w kolejnych okres wpłynąć na spadek oprocentowania lokat bankowych. Z końcem czerwca przeciętne oprocentowanie lokat terminowych zakładanych na okres od jednego do trzech miesięcy wyniosło 5,7%. Jest