Archive for Czerwiec, 2013

Lokaty inwestycyjne – charakterystyka ofert

Lokaty inwestycyjne – charakterystyka ofert

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów lokat. M.in. są to lokaty progresywne, lokaty z Indywidualnym Kontem Emerytalnym, lokaty ustrukturyzowane lub polisolokaty. Do tego grona możemy również zaliczyć lokaty inwestycyjne. Taka lokata ma zapewnić klientowi większy zysk, niż w przypadku zwykłego depozytu terminowego. Lokata inwestycyjna jest połączeniem lokaty z funduszem inwestycyjnym. To połączenie ma na celu