Archive for Październik, 2013

Negocjowanie oprocentowania lokat w praktyce

Negocjowanie oprocentowania lokat w praktyce

Lokata bankowa to dobrowolne użyczenie bankowi pieniędzy na określony z góry okres, w którym zobowiązujemy się nie podejmować zdeponowanych środków. W zamian za to otrzymujemy zdefiniowane z góry oprocentowanie, które jest dla nas zapłatą. Jeśli zdecydujemy się zerwać lokaty przed końcem terminu ich obowiązywania, nasze zyski drastycznie spadną. Użyczyć pieniądze możemy, najoględniej mówiąc, ponieważ są