Archive for Czerwiec, 2014

BFG chroni tylko lokaty w bankach, inwestycje w parabankach już nie

BFG chroni tylko lokaty w bankach, inwestycje w parabankach już nie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich oszczędności deponowanych w bankach, w tym i lokat bankowych. Środki jakie mogą być objęte gwarancją to równowartość nawet 100 tys. euro. Dla porównania, nabywając udziały w funduszu inwestycyjnym lub kupując produkt ubezpieczeniowy, nie możemy liczyć na podobne gwarancje. W ostatnim czasie Komisja Nadzoru Finansowego prowadziła