Archive for Lipiec, 2014

IKE – jak rozpocząć oszczędzanie na emeryturę?

IKE – jak rozpocząć oszczędzanie na emeryturę?

Indywidualne Konto Emerytalne, w skrócie nazywane IKE, jest jednym z alternatywnych sposobów odkładania oszczędności na emeryturę. IKE jest dobrowolne i zalicza się do tzw. trzeciego filaru emerytalnego. Dla przypomnienia, pierwszy filar stanowi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a drugi filar to Otwarty Fundusz Emerytalny. Oba filary, w przeciwieństwie do IKE, są obowiązkowym. Środki oszczędzane na IKE są