Dlaczego lokaty są tak popularne wśród Polaków?


informacje finansowe

Większość osób w naszym kraju oszczędza na lokatach bankowych. Nie są to zwykłe spostrzeżenia, tylko fakty potwierdzone danymi pochodzącymi z NBP. Istnieje kilka znaczących powodów, dla których te produkty są tak popularne wśród Polaków. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym.informacje finansowe

Po pierwsze lokaty bankowe są ogólnie znane i kojarzone z brakiem ryzyka. Lokaty w naszym kraju stanowią większość środków zdeponowanych w bankach przez gospodarstwa domowe. Wpłacając oszczędności na lokatę od razu możemy obliczyć nasze przyszłe zyski odsetkowe. Lokaty nie są obarczone ryzykiem, ponieważ nie są w aktywny sposób inwestowane, chociażby na rynkach kapitałowych. Moglibyśmy stracić nasze oszczędności w sytuacji upadku banku. Jednak jest to mało prawdopodobnie, gdyż nad bezpieczeństwem systemu bankowego w Polsce czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dlatego właśnie większość z nas decyduje się na założenie lokaty.

Po drugie lokaty bankowe nie wymagają od nas obszernej wiedzy na temat inwestowania. W przypadku inwestowania w akcje, surowce, czy nawet wino musimy posiadać szczegółową wiedzę na temat tych rynków. W przypadku lokat bankowych wystarczy porównanie lokat np. za pomocą rankingu. Nie musimy zatem być znawcami rynku usług bankowych, aby założyć lokatę i czerpać z niej zyski.

Po trzecie, banki mocno rywalizują o klienta, dlatego przygotowują specjalne oferty promocyjne. W ten sposób, przenosząc oszczędności z jednego banku do drugiego, bardzo często możemy liczyć na wyższe oprocentowanie. Dlatego m.in. często okazuje się, że lokaty promocyjne mogą nam dać wyższe stopy zwrotu niż np. inwestycje na giełdzie, inwestycje w obligacje lub też w nieruchomości.

Te trzy argumenty, odpowiadają na pytanie – dlaczego lokaty są tak często wybierane w naszym kraju jak sposób oszczędzania. Obecnie, nawet pomimo obniżki stóp procentowych, lokaty nie tracą na popularności. Niższe stopy znacząco wpłynęły na obniżenie się oprocentowania lokat. Jednak przy dużo niższej inflacji, realne zyski z lokat zwiększyły się i wynoszą w tej chwili ok. 2%.