Negocjowanie oprocentowania lokat w praktyce


oprocentowanie lokat

Lokata bankowa to dobrowolne użyczenie bankowi pieniędzy na określony z góry okres, w którym zobowiązujemy się nie podejmować zdeponowanych środków. W zamian za to otrzymujemy zdefiniowane z góry oprocentowanie, które jest dla nas zapłatą. Jeśli zdecydujemy się zerwać lokaty przed końcem terminu ich obowiązywania, nasze zyski drastycznie spadną.oprocentowanie lokat

Użyczyć pieniądze możemy, najoględniej mówiąc, ponieważ są nasze i każdy w Polsce może dowolnie rozporządzać własnymi pieniędzmi. Założenie lokaty następuje na drodze umowy, która na piśmie zawierana jest między nami a bankiem. Co też nie powinno stanowić żadnej tajemnicy, jak każda inna umowa cywilno-prawna, umowa lokaty bankowej podlega negocjacji. Dla małych sum i dla tak zwanych przeciętnych klientów zazwyczaj dostępna jest tylko lokata standaryzowana, czyli umowa, na którą można przystać albo też nie. Dla innych otwierają się możliwości negocjacji warunków stosunku z bankiem. Pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać to kto właściwie może liczyć na realne negocjacje oferty?

Można tutaj wymienić trzy grupy osób: klienci z dużymi środkami, stali klienci z niemałymi środkami oraz klienci uznawani za priorytetowych przez bank czyli klienci biznesowi oraz klienci usług private bankingu. Są to osoby, którym zazwyczaj z miejsca proponuje się warunki trochę lepsze niż to, co mogą otrzymać inni. Sama propozycja to jednak jeszcze nie negocjacje.

Drugie z istotnych pytań to sposób negocjowania. Jest on raczej prosty, ponieważ polega na najzwyklejszym w świecie dogadywaniu się co do tego, jakie będą szczegóły lokaty. Zakres tych rozmów zależy od tego, jak ważnymi jesteśmy klientami i od tego, czy bank nas zna. Lokaty bankowe nie są jakimś specjalnie niebezpiecznym instrumentem finansowym dla żadnej ze stron, ale bank nie lubi tracić czasu. Z wyjątkiem najważniejszych klientów i największych sum będziemy mogli wpływać na wysokość oprocentowania oraz na czas trwania lokaty.

Po ustaleniu tego z przedstawicielem banku, najprawdopodobniej będzie jeszcze potrzebne zatwierdzenie przez kogoś na wyższym szczeblu hierarchii bankowej. Możemy otrzymać odmowę podpisania umowy lokaty bankowej, albo zaproponowane nam będą warunki trochę gorsze, które będą już ofertą ostateczną. W niczym interesie nie jest negocjowanie w nieskończoność, wiec takie procedury nie trwają nigdy długo.