Ponad połowa oszczędności Polaków przypada na lokaty bankowe


oszczędności

Jak wynika z raportu „Rzeczpospolitej” depozyty bankowe są zdecydowanie najpopularniejszą formą oszczędzania wybieraną przez Polaków w ciągu ostatniego roku.oszczędności

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość oszczędności Polaków wzrosła o ok. 100 mld zł. Całkowita wartość naszych oszczędności to około 867 mld zł, co stanowi 63% polskiego PKB. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiego to wciąż bardzo niewiele, gdyż w takich krajach jak Niemcy czy Francja wartość ta stanowi około 200% produktu krajowego brutto tych krajów.

Około 406 mld zł, co stanowi prawie połowę wszystkich środków, zostało ulokowanych na lokatach bankowych. w porównaniu z poprzednim rokiem zauważamy tu wzrost o blisko 10%. Jednak największy wzrost ulokowanych oszczędności wystąpił w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych – około 20%. Największy wpływ na zaistniałą sytuację miała niewątpliwie wyraźna poprawa sytuacji na rynku kapitałowym.